Home

NOTES ON THE PERFORMING ARTS

UNDER CONSTRUCTION

Bu web sitesini öncelikle Heading 1

Bu web sitesini öncelikle Heading 2

Bu web sitesini öncelikle Heading 3

Bu web sitesini öncelikle gösteri sanatlarının uygulamasıyla uğraşan ya da eğitimini almakta olan kişiler için oluşturdum: yaptıkları işin temellerini kavrayabilmelerinde, sorgulayabilmelerinde ve yeni fikirler üretebilmelerinde yardımcı olabilmek için. Bunun yanısıra, sanatlar, toplum bilimleri, anlam ve iletişim konularında düşünenlerin de yazdıklarımdan yararlanabileceklerini sanıyorum.

Bu notları yazarken zihnimde hitap ettiğim kişi şöyle biri: Tiyatro, çağdaş gösteri, modern dans, dans tiyatrosu, bale, müzik, film/video gibi “zamansal” denilen sanatlarla uğraşıyor ya da üniversitede bunlardan birinin eğitimini alıyor. Bu kişi konusuyla ilgili kuramlara genellikle konunun tarihsel gelişimini öğrenirken rastlamaya alışmış ve kuramları, kavramları itici bulabiliyor, kuramların uygulanabilirliğinden emin değil. (Bir de, içten içe, hitap ettiğim bu kişinin yalnızca kendisine söylenenleri yapmaya ya da yaptığı işi herkes nasıl yapıyorsa öyle yapmaya aklı pek yatmayan biri olduğunu ümit ediyorum.)

Zihnimdeki bu arkadaşı hemen rahatlatayım: Bu sitedeki notlarda yazdıklarımın öncelikle “anlaşılabilir” ve “uygulanabilir” olmasına elimden geldiğince özen gösterdim. Uygulamaya bağlayamadığım “spekülatif” akademik kuramların hiç meraklısı değilim. Duyup okumaya alıştığımız tipik kuramsal sanat dili bana da dayanılmaz geliyor ve sanat konusundaki düşüncelerin de anlaşılır, günlük dille ifade edilebileceğine inanıyorum. Bu nedenlerden, düşüncelerimi mümkün olduğunca kolay anlaşılır bir dille ve izlenebilir bir mantık zincirinde yazmak için gerçekten çok çaba harcıyorum.

Sitedeki yazıların her biri kendi içinde bütünlüğü olan bir deneme niteliğinde; ancak, yazılar belirli bir mantık zinciri izliyor. Eğer okuyacaksanız, sitedeki bölümleri sırasıyla okumanız, söylediklerimin anlaşılması açısından önemlidir.

Advertisements